• Woningbouw
  • Appartementen
  • Villa's
  • Utiliteit
  • Stationskoffiehuis

Erasmusweg

Den Haag

Opdrachtgever:Sociaal Fonds Bouwnijverheid

Aannemer:IBC MUWI Rotterdam

Opgeleverd:Augustus 1996

Situatie

Vier geheel geprefabriceerde woon-gebouwen met uitzicht op sportvelden en parkeerplaatsen naast de woongebouwen. Het gebouw telt op iedere laag 5 woningen in de huursektor met een eenmalige bijdrage en voldoet aan de hoge eisen van milieu en toegankelijkheid van de gemeente Den Haag. Het gekleurde prefab, wit, grijs, zalm, graniet en zwart zorgen voor een deugdelijke ondersteuning van de vormgeving.